grupa Pszczółki

W roku szkolnym 2016/2017 wszystkie dzieci korzystają z nieodpłatnych zajęć dodatkowych:

1. zajęcia językowe - język angielski (Miejski Program Wspierania Nauki Języków Obcych )

2. umuzykalnienie z zajęciami rytmiki - 2X w tygodniu (gminne środki z dotacji państwowej )

3. zajęcia językowe - język niemiecki - 2x w tygodniu (  przedszkolny program jakościowy)

4. religia dla dzieci zapisanych przez rodziców

 

 

 

grupa dzieci 5 - 4 letnich ( 24 - 5 latki, 2 - 4 latki)

w grupie pracują:

nauczycielki: Ewa Niesyn, Urszula Bożek

język angielski prowadzi nauczycielka Ewa Niesyn

umuzykalnienie z rytmiką prowadzi nauczycielka Maria Janowska

zajęcia logopedyczne prowadzi nauczycielka Katarzyna Sawicka

pomoc nauczyciela: Magdalena Tomczak

 

nauczycielki grupy pracują w godzinach 7.00 - 17.00

6.00 - 7.00 zabawy integracyjne z dziećmi wszystkich grup ( w sali Krasnali pod opieką nauczycielek z grupy Krasnali)

7.00- 8.00 zabawy dowolne, zajęcia rozwijające indywidualne potrzeby dzieci.

8.00- 9.00 zabawa ruchowa organizowana przez nauczyciela, przygotowanie do śniadania.
śniadanie, czynności higieniczne i gospodarcze.

9.00 - 10.00 realizacja treści programowych rozwijających różne rodzaje aktywności dziecka w tym ok.30 minutowe zajęcia organizowane przez nauczyciela,  zajęcia indywidualne i w zespołach .

10.00 - 11.00 zabawy dowolne i kierowane przez nauczyciela.

11.00- 11.30 zajęcia ruchowe

11.30  - 12.00 zajęcia językowe

12.00 -12.20 pierwsze danie obiadowe, czynności higieniczne.

12.20 - 13.20 gry i zabawy organizowane i dowolne w ogrodzie przedszkolnym. Obserwacje przyrodnicze.

13.20 - 13.45 relaks czas na lekturę

13.45- 14.30 drugie danie obiadowe, czynności higieniczne i gospodarcze

14.30 -15.45 zabawy dowolne w sali lub ogrodzie,gry planszowe, zabawy dydaktyczne, zajęcia dodatkowe, kontynuacja różnych form aktywności podjętych w godzinach porannych, zajęcia gospodarcze

15.45 -16.00 napój i kanapki dla dzieci pozostających dłużej w przedszkolu.

16.00 - 17.00 zabawy integracyjne z dziećmi młodszymi i starszymi.

  1.  Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
  2. "Przygoda z uśmiechem" program wychowania przedszkolnego
  3. „Zaczytane Zefirki” przedszkolny program popularyzujący czytelnictwo
  4. Przedszkolny program edukacji zdrowotnej
  5. Zabawy z językiem angielskim
  6. Niemiecki na wesoło.

oraz projekty edukacyjne: 1. Zefirkowe podróże.

                                     2. Rodzice dzieciom