grupa Żeglarze

26 osobowa grupa dzieci 6 - 5 letnich ( realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego)

w grupie pracują:

nauczycielki: Ewa Niesyn, Karolina Kostecka

język angielski prowadzi nauczycielka Ewa Niesyn

umuzykalnienie z rytmiką prowadzi nauczycielka Maria Janowska

religię dla dzieci zgłoszonych prowadzi nauczycielka Agnieszka Szymańska

zajęcia logopedyczne prowadzi nauczycielka Joanna Niemiec

pomoc nauczyciela: Magdalena Tomczak

  1.  Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
  2. „Zaczytane Zefirki” przedszkolny program popularyzujący czytelnictwo
  3. Przedszkolny program edukacji zdrowotnej
  4. Zabawy z językiem angielskim

oraz projekty edukacyjne: 

                                     

 

W roku szkolnym 2018/2019 wszystkie dzieci korzystają z nieodpłatnych zajęć dodatkowych:

1. zajęcia językowe - język angielski (Miejski Program Wspierania Nauki Języków Obcych ) codziennie

2. umuzykalnienie z zajęciami rytmiki - 2X w tygodniu (gminne środki z dotacji państwowej )

3. religia dla dzieci zapisanych przez rodziców.

4. zabawy logopedyczne 1 X w tygodniu.


 

nauczycielki grupy pracują w godzinach: 8.00 - 16.00

6.00 - 6.30   zabawy integracyjne z dziećmi wszystkich grup ( w sali Krasnali pod opieką nauczycielek z grupy           Krasnali)

6.30 - 8.00  zabawy dowolne i kierowane w grupie Gryfusiów pod opieką nauczycielek grupy Gryfusiów.

8.00 - 9.00 zabawa ruchowa, zajęcia higieniczne i gospodarcze, śniadanie

9.00 - 10.30  realizacja treści programowych rozwijających różne rodzaje aktywności dziecka w tym ok. 30 minutowe zajęcia organizowane przez nauczyciela,  zajęcia indywidualne i w zespołach .

10.30- 11.00 zajęcia ruchowe

11.00 -11.30 zabawy dowolne i kierowane przez nauczyciela, obserwacje

11.30 - 12.00 zajęcia językowe

12.00 12.20 pierwsze danie obiadowe, zajęcia higieniczne, gospodarcze,

12.20- 13.20 gry i zabawy organizowane i dowolne w ogrodzie przedszkolnym. Obserwacje przyrodnicze.

13.20 -13.45 relaks- czas na lekturę

13.45 -14.30 przygotowanie do posiłku, drugie danie obiadowe, zajęcia gospodarcze.

14.30 - 15.45 zabawy dowolne w sali lub ogrodzie, zajęcia dodatkowe, gry planszowe i strategiczne kontynuacja różnych form aktywności podjętych w godzinach porannych, zajęcia gospodarcze

15.45 -16.00 napój i kanapki dla dzieci pozostających dłużej w przedszkolu.

16.00 -17.00 zabawy integracyjne z dziećmi z grup młodszych (w sali Marynarzy pod opieką nauczycielek grupy Marynarzy)