grupa Misie

 

W roku szkolnym 2016/2017 wszystkie dzieci korzystają z nieodpłatnych zajęć dodatkowych:

1. zajęcia językowe - język angielski (Miejski Program Wspierania Nauki Języków Obcych )

2. umuzykalnienie z zajęciami rytmiki - 2X w tygodniu (gminne środki z dotacji państwowej )

3.zajęcia językowe - język niemiecki - 2x w tygodniu ( przedszkolny program jakościowy)

 

grupa dzieci 4 letnich liczy 26 osób

w grupie pracują:

nauczycielki: Aleksandra Bryłka, Renata Podgórska

język angielski prowadzi nauczycielka Aleksandra Bryłka

umuzykalnienie z rytmiką prowadzi nauczycielka Maria Janowska

zabawy logopedyczne prowadzi nauczycielka Katarzyna Sawicka

pomoc nauczyciela: Barbara Romaniuk

  1.  Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
  2. "Przygoda z uśmiechem" program wychowania przedszkolnego
  3. „Zaczytane Zefirki” przedszkolny program popularyzujący czytelnictwo
  4. Przedszkolny program edukacji zdrowotnej
  5. Zabawy z językiem angielskim
  6. Niemiecki na wesoło.

oraz projekty edukacyjne: 1. Zefirkowe podróże.

                                     2. Rodzice dzieciom

 nauczycielki grupy pracują w godzinach 7.00 - 17.00

6.30 - 7.00 zabawy integracyjne z dziećmi wszystkich grup ( w sali Krasnali pod opieką nauczycielek z grupy Krasnali )

7.00 - 8.00 zabawy i zajęcia realizujące indywidualne potrzeby dzieci,

8.00 - 8.15 zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela, przygotowanie do śniadania

8.15 - 9.00 śniadanie, zajęcia gospodarcze, czynności higieniczne

9.00 - 10.00 realizacja treści programowych rozwijających różne rodzaje aktywności dziecka w tym ok.20 minutowe zajęcia organizowane przez nauczyciela,  zajęcia indywidualne i w zespołach .

10.30 - 11.30 gry i zabawy organizowane i dowolne w ogrodzie przedszkolnym. Obserwacje przyrodnicze

11.30- 12.00 relaks, czas na lekturę

12.00 - 12.20 pierwsze danie obiadowe, czynności higieniczne,

12.20 -12.50 zajęcia językowe

12.50- 13.30 zabawy dowolne,praca indywidualna, utrwalenie poznanych wierszy, piosenek,

13.30 - 14.30 czynności higieniczne,gospodarcze, drugie danie obiadowe

14.30 - 15.45 zabawy dowolne w sali lub ogrodzie,gry planszowe, zabawy dydaktyczne, zajęcia dodatkowe, kontynuacja różnych form aktywności podjętych w godzinach porannych.

15.45 - 16.00 kanapki i napój dla dzieci pozostających dłużej w przedszkolu.

16.00 - 17.00 zabawy integracyjne z dziećmi młodszymi , zajęcia gospodarcze.