grupa Biedronki

grupa dzieci 5 - 4 letnich ( 24 - 5 latki, 2 - 4 latki )

w grupie pracują

nauczycielki: Katarzyna Sawicka, Joanna Niemiec

język angielski prowadzi nauczycielka Aleksandra Bryłka

umuzykalnienie z rytmiką prowadzi nauczycielka Maria Janowska

zajęcia logopedyczne prowadzi nauczycielka Katarzyna Sawicka

pomoc nauczyciela: Katarzyna Szumielewicz

  1.  Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
  2. "Przygoda z uśmiechem" program wychowania przedszkolnego
  3. „Zaczytane Zefirki” przedszkolny program popularyzujący czytelnictwo
  4. Przedszkolny program edukacji zdrowotnej
  5. Zabawy z językiem angielskim
  6. Niemiecki na wesoło.

oraz projekty edukacyjne: 1. Zefirkowe podróże.

                                     2. Rodzice dzieciom

 

 

 

nauczycielki grupy pracują w godzinach: 6.30 - 16.30

6.00 - 6.30 zabawy integracyjne z dziećmi wszystkich grup ( w sali Krasnali pod opieką nauczycielek z grupy Krasnali)

6.30 - 8.00 zabawy dowolne, zajęcia rozwijające indywidualne potrzeby dzieci

8.00 - 9.00 zabawa ruchowa, zajęcia higieniczne i gospodarcze, śniadanie

9.00 - 9.30 zajęcia ruchowe

9.30 - 10.30 zabawy dowolne i kierowane przez nauczyciela, obserwacje, praca indywidualna

10.30 - 11.30  realizacja treści programowych rozwijających różne rodzaje aktywności dziecka w tym ok. 30 minutowe zajęcia organizowane przez nauczyciela,  zajęcia indywidualne i w zespołach .

11.30 - 12.00 zajęcia językowe

12.00 -12.20  pierwsze danie obiadowe, zajęcia higieniczne, gospodarcze,

12.20- 13.20 gry i zabawy organizowane i dowolne w ogrodzie przedszkolnym. Obserwacje przyrodnicze.

13.20 -13.45 relaks- czas na lekturę

13.45 -14.30 przygotowanie do posiłku, drugie danie obiadowe, zajęcia gospodarcze.

14.30 - 15.45 zabawy dowolne w sali lub ogrodzie, zajęcia dodatkowe, gry planszowe i strategiczne kontynuacja różnych form aktywności podjętych w godzinach porannych, zajęcia gospodarcze

15.45 -16.00 napój i kanapki dla dzieci pozostających dłużej w przedszkolu.

16.30 -17.00 zabawy integracyjne z dziećmi z grup młodszych (w sali Marynarzy pod opieką nauczycielek grupy Marynarzy)

W roku szkolnym 2016/2017 wszystkie dzieci korzystają z nieodpłatnych zajęć dodatkowych:

1. zajęcia językowe - język angielski (Miejski Program Wspierania Nauki Języków Obcych )

2. umuzykalnienie z zajęciami rytmiki - 2X w tygodniu (gminne środki z dotacji państwowej )

3.zajęcia językowe - język niemiecki - 2x w tygodniu ( przedszkolny program jakościowy)

4. religia dla dzieci zapisanych przez rodziców.