26 osobowa grupa dzieci 5 - 4 letnich 

w grupie pracują

nauczycielki: Renata Podgórska, Aleksandra Bryłka

język angielski prowadzi nauczycielka Aleksandra Bryłka

umuzykalnienie z rytmiką prowadzi nauczycielka Maria Janowska

zajęcia logopedyczne prowadzi nauczycielka Joanna Niemiec

pomoc nauczyciela: Barbara Romaniuk