W roku szkolnym 2018/2019 wszystkie dzieci korzystają z nieodpłatnych zajęć dodatkowych:

1. zajęcia językowe - język angielski (Miejski Program Wspierania Nauki Języków Obcych ) codziennie

2. umuzykalnienie z zajęciami rytmiki - 2X w tygodniu (gminne środki z dotacji państwowej )

3. "Zefirkowe włóczykije" ( ogrody wyobraźni- program jakościowy ze środków Gminy)

4. zabawy logopedyczne 1 X w tygodniu.