1. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
  2. Witamy w Zefirku -przedszkolny program adaptacyjny
  3. Przedszkolny program edukacji zdrowotnej
  4. Zaczytane Zefirki - przedszkolny program edukacji czytelniczej.
  5. Zabawy z językiem angielskim.

oraz projekty edukacyjne: