25 osobowa grupa dzieci 6-5 letnich (realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego)

w grupie pracują:

nauczycielki: Monika Przygórzewska, Joanna Niemiec

język angielski prowadzi nauczycielka Ewa Niesyn

umuzykalnienie z rytmiką prowadzi nauczycielka Maria Janowska

zajęcia logopedyczne prowadzi nauczycielka Joanna Niemiec

religię dla dzieci zgłoszonych  prowadzi nauczycielka Agnieszka Szymańska

pomoc nauczyciela: Danuta Butrymowska