W roku szkolnym 2016/2017 wszystkie dzieci korzystają z nieodpłatnych zajęć dodatkowych:

1. zajęcia językowe - język angielski (Miejski Program Wspierania Nauki Języków Obcych )

2. umuzykalnienie z zajęciami rytmiki - 2X w tygodniu (gminne środki z dotacji państwowej )

3. zajęcia językowe - język niemiecki - 2x w tygodniu (  przedszkolny program jakościowy)

4. religia dla dzieci zapisanych przez rodziców