nauczycielki grupy pracują w godzinach 6.00 - 16.00 ( 7.00 - 17.00) co drugi miesiąc

6.00 - 7.00 zabawy integracyjne z dziećmi wszystkich grup ( w sali Krasnali i pod opieką nauczycielek z grupy Krasnali, lub w sali Smerfów pod opieką nauczycielek z grupy Smerfów- zmiany miesięczne)

7.00 - 8.00  zabawy dowolne dzieci, zajęcia indywidualne i zespołowe w/g indywidualnych potrzeb dzieci.

8.00 -9.00 zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, zajęcia gospodarcze- przygotowanie do śniadania,  zabiegi higieniczne ( ok. godz 8.30 śniadanie)

9.00 - 10.00 realizacja treści programowych rozwijających różne rodzaje aktywności dziecka - zajęcia organizowane przez nauczyciela. Praca z całą grupą i w zespołach. 

10.00 - 11.00 gry i zabawy ruchowe, zabawy dowolne i organizowane przez nauczyciela w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze.

11.00 -12.00 zajęcia doskonalące czynności samoobsługowe przy ubieraniu, jedzeniu , utrzymaniu higieny osobistej, zajęcia językowe ( ok. 11.30 pierwsze danie obiadowe)

12.00 - 13.30 odpoczynek poobiedni ( leżakowanie), czas na lekturę

13.30 - 14.45 zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, czynności higieniczne, ( ok 14.00 drugie danie obiadowe)

14.45 -15.45 zabawy dowolne w sali lub ogrodzie, gry planszowe, zabawy dydaktyczne, kontynuacja działań podjętych w godzinach porannych, zajęcia gospodarcze.

15.45 - 16.00 kanapki i napój dla dzieci pozostających dłużej w przedszkolu.

16.00 - 17.00 zabawy integracyjne z dziećmi z grup starszych  ( w sali Krasnali i pod opieką nauczycielek z grupy Krasnali, lub w sali Smerfów pod opieką nauczycielek z grupy Smerfów- zmiany miesięczne).