O przedszkolu

Statut przedszkola <<do pobrania

   

             Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu, to wysoko kwalifikowana kadra posiadająca wykształcenie kierunkowe

( wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne) zapewniające prawidłową organizację pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

mgr Grażyna Glinka (dyrektor) - nauczyciel dyplomowany ( oligofrenopedagog,podyplomowe zarządzanie oświatą)

- mgr Ewa Jankowska - nauczyciel dyplomowany

- mgr Ewa Niesyn - nauczyciel mianowany ( podyplomowe nauczanie języka angielskiego w przedszkolu, w trakcie stażu na nauczyciela dyplomowanego)

- lic. Urszula Bożek - nauczyciel mianowany

- mgr Katarzyna Sawicka - nauczyciel mianowany ( podyplomowe- logopedia, w trakcie stażu na nauczyciela dyplomowanego) - urlop zdrowotny w roku szkolnym 2018-2019

- mgr Monika Przygórzewska - nauczyciel kontraktowy (  oligofrenopedagog, w trakcie stażu na nauczyciela mianowanego)

- mgr Agnieszka Krzysztoszek - Jakubiak - nauczyciel kontraktowy

- mgr Joanna Niemiec - nauczyciel kontraktowy ( logopeda)

-lic. Aleksandra Bryłka - nauczyciel kontraktowy

- mgr Joanna Pawlak - nauczyciel kontraktowy ( w trakcie stażu na nauczyciela mianowanego)

- mgr  Mariola Królikowska - nauczyciel kontraktowy

- lic. Renata Podgórska - nauczyciel kontraktowy ( w trakcie studiów magisterskich, podyplomowych oligofrenopedagogika)

- mgr Karolina Kostecka - nauczyciel kontraktowy

- mgr Alicja Stefańska - Kimak - nauczyciel kontraktowy ( urlop rodzicielski)

- mgr Sylwia Napart - nauczyciel kontraktowy - ( urlop wychowawczy)

- mgr Joanna Hass - nauczyciel kontraktowy - ( urlop wychowawczy)

- mgr Maria Janowska - nauczyciel umuzykalnienia i rytmiki

 

 Pracownicy administracji 

- Beata Krajewska - główna księgowa zastępstwo Ewa Rogacka

- Dorota Binkowska - intendentka

Pomoce nauczycieli

- Anna Łuczak , Monika Bieniek , Danuta Butrymowska,  Barbara Romaniuk , Magdalena Tomczak , Katarzyna Szumielewicz 

Konserwator

- Bogdan Dubas 

Pracownicy kuchni

- Marzena Tucholska - kucharka

- Regina Srokowska - pomoc kucharki