Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu oraz za wyżywienie należy dokonywać, po otrzymaniu od intendentki informacji o wysokości wpłat, w terminie do      10 tego każdego miesiąca

na odpowiednie konto.     

za wyżywienie: 16 1020 4795 0000 9702  0278 6192  

za pobyt:         11 1020 4795 0000 9902  0278 6184

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka,  grupę oraz miesiąc którego opłata dotyczy. (przypominam, że opłaty dokonujemy z góry, ewentualne odpisy lub nadgodziny rozliczane będą w następnym miesiącu) 

Informację o wysokości opłat można otrzymać telefonicznie od Pani Doroty Binkowskiej.

tel 91 422 37 96 .