Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu oraz za wyżywienie należy dokonywać, po otrzymaniu od intendentki informacji o wysokości wpłat, w terminie do      7. każdego miesiąca

UWAGA ZMIANA W SPOSOBIE WNOSZENIA OPŁAT:

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wnosimy z dołu do dnia 7. następnego miesiąca. Pierwszą wpłatę dokonają Państwo po otrzymaniu informacji od intendentki w październiku za wrzesień.

na odpowiednie konto.     

za wyżywienie: 16 1020 4795 0000 9702  0278 6192  

za pobyt:         11 1020 4795 0000 9902  0278 6184

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka,  grupę oraz miesiąc którego opłata dotyczy. 

Informację o wysokości opłat można otrzymać telefonicznie od Pani Doroty Binkowskiej.

tel 91 422 37 96 .