REKRUTACJA 

12 MARCA 2018 ROKU RUSZAJĄ ZAPISY DO PRZEDSZKOLI I DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019.

REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PODLEGAJĄ DZIECI Z ROCZNIKÓW 2012- 2015, KTÓRE W MINIONYM ROKU NIE BYŁY OBJĘTE WYCHOWANIEM PRZEDSZKOLNYM, LUB TE DZIECI, KTÓRYCH RODZICE PLANUJĄ ZMIANĘ PLACÓWKI ( np. na zerówkę w szkole, zmiana miejsca zamieszkania)

RODZICE DZIECI Z ROCZNIKÓW 2012-2014 SKŁADAJĄ DEKLARACJĘ KONTYNUACJI, JEŻELI CHCĄ ABY DZIECKO KONTYNUOWAŁO EDUKACJĘ W TEJ SAMEJ PLACÓWCE.

( o terminie składania deklaracji powiadomię Państwa w późniejszym czasie)

DO KLASY PIERWSZEJ OBOWIĄZKOWO IDĄ DZIECI Z ROCZNIKA 2011.

DO KLASY PIERWSZEJ MOGĄ TEŻ BYĆ PRZYJĘTE DZIECI Z ROCZNIKA 2010, JEŻELI W MINIONYM ROKU BYŁY OBJĘTE OBOWIĄZKOWYM WYCHOWANIEM PRZEDSZKOLNYM, LUB POSIADAJĄ STOSOWNĄ OPINIĘ Z PORADNI.

więcej informacji znajdą Państwo na portalu edukacyjnym.