Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

1.         Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Nr 23 w Szczecinie.        Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Ofiar Oświęcimia 12, 71-504 Szczecin,    e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

2.         Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Malujda, z którym można się skontaktować:

 tel. 91852 20 93, mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.         Państwa i dziecka  dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ( RODO), w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w przedszkolu oraz innej działalności statutowej zapewniającej każdemu dziecku warunki niezbędne do rozwoju i podnoszenia jakości pracy przedszkola, określonych w Ustawie –Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r (Dz.U z 2017 r poz. 59) oraz Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U z 2017r. poz 2198)

4.         Odbiorcami Państwa danych osobowych są: upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów  przetwarzania.

5.         Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany przepisami prawa związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez przedszkole.

6.         Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7.         Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.         Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

9.         Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.