1. Z opieki przedszkolnej w okresie wakacyjnym mogą korzystać dzieci ze wszystkich roczników, które w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczały do przedszkola ( roczniki 2013, 2012, 2011, 2010)

2. Do 07 lipca 2017 oraz od 28 sierpnia 2017 czynne są wszystkie przedszkola w mieście - dzieci korzystają z placówek macierzystych.

3. W okresie od 10 lipca 2017 do 25 sierpnia 2017, na terenie miasta wyznaczone są placówki pełniące dwu tygodniowe dyżury ( czytaj artykuł harmonogram przerwy wakacyjnej)

4. Dzieci mogą korzystać z wybranego przez rodziców przedszkola dyżurnego. Aby skorzystać z przedszkola dyżurnego należy:

- pobrać w placówce macierzystej zaświadczenie o korzystaniu z przedszkola w roku szkolnym 2016/2017.

- zgłosić się z zaświadczeniem do wybranej placówki ( liczba miejsc może być ograniczona)

- terminy wydawania zaświadczeń i składania ich w wybranych placówkach będą podane w późniejszym terminie.

5. Rekomendowane w naszym rejonie placówki to Przedszkola Publiczne Nr:

18 przy ulicy Unisławy,

41 przy ulicy Malczewskiego ( dyżur będzie realizowany w PP 66 ze względu na remont placówki)

66 przy ulicy Czesława

67 przy ulicy Cegielskiego

6. Nasze przedszkole pełni dyżur dla miasta w okresie 24 lipiec - 4 sierpień2017.

 7. Ze względu na konieczność odpowiedniej organizacji pracy przedszkola, w pierwszym tygodniu lutego proszę składać u nauczycielek informacje o konieczności korzystania z przedszkola w poszczególnych okresach . Stosowne wnioski można pobrać ze strony internetowej lub u nauczycielek w grupach.