WNIOSEK

 

1. Imię i nazwisko dziecka................................................................................................................

 

2. Proszę o wydanie zaświadczenia o korzystaniu z przedszkola na okres :

 

od................................................................... do........................................................................

 

od....................................................................do........................................................................

(uwzględniamy okres od 10- 21 lipca  oraz od 07 do 25 sierpnia)

 

3. informuję, że  dziecko będzie korzystało z naszego przedszkola w niżej określonym terminie ( proszę wpisać tak/ nie)

od 03.07 do 07.07. 2017 .........................................

od 24.07 do 04.08.2017...........................................

od 28.08 d0 31.08.2017............................................

 

                                                                           podpis rodziców